bli medlem

Bli medlem och hjälp oss uppnå vårt mål – bota FA! Föreningen är öppen för alla, sjuk som frisk, som stödjer våra mål.

För att bli medlem så betala in medlems-avgiften till vårt plusgirokonto 51 16 32-2 och ange då dina kontaktuppgifter. Du kan även fylla formuläret till höger med dina kontaktuppgifter.

Det går även bra att swicha medlemsavgiften till nummer 123 237 5319 och ange att det är medlemsavgift.

För betalning från annat land använd:
BIC: NDEASESS
IBAN: SE51 9500 0099 6042 0511 6322


Vill du har mer information så är du välkommen att kontakta oss. Du kan fylla i formuläret till höger eller se mer under styrelsen eller kontakt.

Medlemsavgiften är 200:-/år eller 300:-/år för hel familj.

fyll i kontaktuppgifter