välkommen till bota fa!

Vi är en förening för personer med sjukdomen Friedreichs Ataxi (FA), för anhöriga och alla som vill hjälpa oss att hitta ett botemedel och få stopp på denna sjukdom.Här kan ni lära er mer om sjukdomen av personer som själva har den och lever med den varje dag. Det finns ännu ingen behandling som kan bota eller ens stoppa Friedreichs Ataxi men det är vårt mål. Vi vill påskynda framtagandet av läkemedel som först kan sakta ner förloppet, därefter stoppa och slutligen bota FA!

Vi tror att vi bäst kan åstadkomma detta genom att samla in pengar och bidra till forskningsprojekt i andra länder, för tyvärr bedrivs ingen forskning i Sverige. Däremot forskas det väldigt intensivt på många håll i världen och flera medicinska försök pågår. Framtiden ser ljus ut men medicinsk forskning kostar stora summor och tillgång på pengar är det som snabbast driver forsknigen framåt. Vi behöver din hjälp!

våra sponsorer