kirurgi

De kirurgiska ingrepp som kan vara aktuella är främst operation av skolios och förlängning av hälsenor och senor under fötterna.

[Cobbs vinkel] Operation av skolios brukar bli aktuellt om krökarna på ryggraden överskrider 40 grader (Cobbs vinkel). Skolios orsakat av FA följer inte nödvändigtvis samma mönster som skolios av andra orsaker. Att det är vanligt med skolios hos personer med FA beror på att ryggmusklerna är försvagade och inte orkar hålla upp ryggen. Att man opererar beror på att det kan bli dåligt med utrymme för hjärta och lungor när ryggen är sned, vilket kan ge en direkt hjärtpåverkan. Målet med operationen är att förhindra fortsatt progress av skoliosen och ge bättre ryggbalans, stabilare sittande. Tidigare väntade man med operation tills man slutat växa. I dag finns metoder som inte innebär en definitiv steloperation, utan man kan förlänga de stag som håller upp ryggen i flera steg. Bäst resultat av operationen får man i prepuberteten då man är mjuk i vävnaderna, vilket gör det lättare att korrigera ryggen. När man har en progressiv sjukdom som FA så bli man aldrig friskare än man är idag (inte med de behandlingar som finns tillgängliga nu).

En annan vanlig åkomma hos personer som har FA är att man är stram i hälsenorna (gastrocnemius/soleus) och baksidan av låren (hamstring). Det är därför viktigt att stretcha dessa för att försöka behålla rörligheten. Hos vissa barn har detta varit det första synliga tecknet på sjukdomen för föräldrarna – att barnet går på tå. Det kan givetvis bero på en massa andra saker och ska inte tas som ett tecken på FA. Får man stora problem med hälsenorna så kan det bli svårt med förflyttningar och då kan det eventuellt hjälpa att förlänga hälsenorna med en operation.

Förutom att hälsenorna blir korta så får väldigt många med FA onormalt högt fotvalv (pes cavus) vilket också kan ge problem, kanske främst med att hitta skor som passar över vristen. Detta kan korrigeras med operation.

Det är även vanligt att tårna kröker sig (s.k. hammartå). Även detta går att korrigera med operation.

Fötter och hälsenor är många gånger ett problem hos personer med FA. De olika problem som beskrivs ovan behandlas vanligtvis med operation vid vissa andra diagnoser eller om de finns utan bakomliggande sjukdom. Däremot verkar det tämligen ovanligt med den här typen av operationer på personer med FA vad vi känner till.