ögonspecialist

En ögonspecialist, eller oftalmolog, kan man bli skickad till ifall man får problemmed ögonen. Ett vanligt problem är ögondarrningar, nystagmus, i olika stor utsträckning. Hos nästan alla med FA kan man emellanåt se ett visst darr på ögonen när blicken flyttas. Det beror på att koordinationen av musklerna som styrögonrörelserna försämras. Vissa får väldigt stora problem med detta. Det förekommer att man behandlar detta med botulinumtoxin, även kallat Botox, som är ett nervgift som paralyserar ögonmusklerna. Botox injiceras då i ett öga åt gången. Fördelen är att darrningarna upphör men nackdelen är att ögat inte kan röras. Om denna behandling använts i Sverige på någon med FA är okänt.

Ett annat problem som kan uppstå när man har FA är att synnerven påverkas så att synen blir sämre. Detta är ett problem som vanligtvis inte kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.