Öronspecialist

Många med FA får någon slags problem med hörseln och det är då troligt att man blir remitterad till en öronspecialist. Det vanligaste problemet kan troligtvis liknas vid bullerskador - man får svårt att uppfatta och utskilja tal i bullrig miljö. 2007 gjordes en studie i Australien på personer med FA och det visade sig att detta problem var mycket vanligare än man trott. Många upplevde inte att de har problem men instrumenten som används i försöket visade att ljudet inte nådde hjärnan på ett normalt sätt.

Vissa med FA får svårare problem med hörseln och det gäller då att undvika alla störande bakgrundsljud och tala högt och tydligt. Den här typen av problem med hörseln är svår, om inte omöjlig, att korrigera med hörapparat.