kurator

Kuratorn finns oftast med i bilden på habiliteringscentret och har koll på vad man kan få för stöd av samhället, vilka bidrag som kan vara aktuellt och hur man ansöker etc. Kuratorn kan vara ett stöd vid skolval eller när man söker arbete eller bostad. Behöver man stöd och hjälp för att prata med andra myndigheter, som försäkringskassan eller sjukvården, kan kuratorn också hjälpa till. Kuratorn kan också fungera som ett samtalsstöd om man behöver prata med någon.