logoped

I stort sett alla med FA får mer eller mindre problem med att talet blir otydligt. Läpparna och tungan innehåller också muskler vars styrning via nervsystemet också påverkas av sjukdomen. Detta kallas dysartri. Talet blir vanligtvis långsammare. Detta är problem som man kan få hjälp med av en logoped. även svårigheter med att svälja, kallat dysfagi, kan man få hjälp med av en logoped. Problemen med att koordinera sväljning leder till att personer med FA ofta sätter i halsen eller att det uppstår andra retningar i halsen som leder till hostattacker.

Hur vanligt det är att personer med FA får remiss till en logoped är inte känt men det verkar tyvärr vara ganska ovanligt. Att inte kunna kommunicera obehindrat skapar ännu mer utanförskap och isolering. Många blir osäkra på om de gör sig förstådda när de märker att folk måste fråga vad de sa. Risken är då att man väljer att inte prata mer än absolut nödvändigt. Det har gjorts studier i exempelvis England där personer med ataxi fått genomgå olika behandlingar som förbättrat talet avsevärt.