Neurolog

Vanligtvis är det till en neurolog man först blir remitterad. En neurolog är specialist på kroppens nervsystem och känner igen tecken på ataxi. Eftersom det finns en mängd ärftliga ataxier och att ataxi även kan uppstå av andra orsaker (i många fall förblir orsaken okänd) kan det ibland ta tid att få rätt diagnos. Har man tur och hamnar hos en neurolog som är van vid ataxier, vilket få är då dessa sjukdomar är så pass ovanliga, kan det gå snabbt att få rätt diagnos. även om man idag kan diagnostisera FA med DNA analys av ett blodprov så måste neurologen misstänka detta då analysen görs. För det är knappast troligt att neurologen gör bred analys och gå igenom ett flertal gener för att försöka fastställa vilken typ av ataxi det handlar om, eftersom det är kostsamt. Varje analys tar lång tid.

Neurologen blir i många fall den som samordnar övriga läkarkontakter som kan vara aktuella. Dessutom brukar man bli kallad till sin neurolog årligen för en kontroll. Tyvärr är det inte så väldigt mycket behandling neurologen kan erbjuda då det inte finns några mediciner att sätta in mot själva ataxin.