ortoped

Har man FA så har man ofta skolios, krökning av ryggraden, och med tiden kanske även problem med fotleder, fötterna eller andra leder. Då kommer man ofta i kontakt med en ortoped, en specialist på rörelseapparaten och deformiteter i denna. Har man väl hamnat hos en ortoped brukar man sedan få göra regelbundna kontroller, eftersom det inte finns någon botande behandling av FA.

Ortopedens behandling kan t.ex. bestå i att man måste bära ett stöd för den led som krånglar och då får man träffa en ortopedtekniker som tillverkar de hjälpmedel man behöver. Det kan även vara så att ortopeden rekommenderar viss träning och då är det troligt att man hamnar hos en sjukgymnast.

Vanliga undersökningar hos ortopeden

Ortopeden undersöker såklart den eller de leder man har problem med. Rörkligheten kontrolleras. Har man skolios kontrolleras och mäts denna regelbundet. Mätningen kan göras visuellt från utsidan men vanligtvis röntgas man och ryggradens vinklar mäts på röntgenbilden. Att många med FA får skolios beror på att musklerna i ryggen inte förmår hålla upp ryggen. Vid en viss vinkel, omkring 20 grader, kommer man troligtvis få en korsett utprovad. Denna bärs sedan större delen av dygnet, vilket inte är någon trevlig upplevelse. Korsetten är gjord i hårdplast och går från armhålorna ner över höftbenskammen och den spänns på plats med några remmar.

2008 presenterades resultatet av en studie genomförd i USA på barn med FA och skolios (Friedreich's ataxia and scoliosis: the experience at two institutions av TA Millbrandt m.fl.) där man konstaterar att korsett ger ett dåligt resultat på dessa patienter. Ortopeden man får träffa är förmodligen van vid skolios och de förutsägelser de har om skoliosens utveckling med korsett baseras på dessa förutsägelse. De är troligtvis mindre vana vid skolios i samband med FA och den kan utvecklas på ett helt annat sätt de förutspått. Man kommer sedan få genomgå röntgen med och utan korsett för att se hur mycket den rätar ut ryggen. Om skoliosen fortsätter att öka så kommer man börja överväga operation vid omkring 40 graders vinkel. Vid en skoliosoperation stelopereras ett par kotor i övre och nedre delen av ryggen. Mellan dessa sätts sedan metallstavar som hjälper till att räta ut ryggen.

De flesta med FA får med tiden problem med för korta hälsenor och även senorna under fötterna drar ihop sig så att man kan får väldigt högt fotvalv. Detta med höga fotvalv kan man i många fall se redan då barnet bara är några år. Det förekommer att man förlänger dessa senor på kirurgiskt sätt. Vi har läst om att det förekommer i ex. USA, Australien och vet att det även skett i Sverige.
Som egenvård är stretching är ett sätt att försöka motverka att dessa senor drar ihop sig.