sjukgymnast

Sjukgymnasten kan hjälpa till både när det gäller träning, som att ta fram träningsprogram och visa övningar som är lämpliga, och bibehålla rörlighet. Sjukgymnasten har förslag på stretching som är anpassad till ens rörlighet. Även annan behandling kan vara aktuellt, som massage, elektrisk muskelstimulering (NMES och TENS).

I många fall får man träffa en sjukgymnast som är knuten till ett habiliteringscenter. De kan anordna grupp-aktiviteter för andra med FA, andra ataxier eller andra sjukdomar. Det kan vara fysträning i gym, simning eller kanske handikappridning. I början kanske man går till sjukgymnasten regelbundet, ett par gånger i månaden, varje vecka eller likande. Efter ett tag är det möjligt att man kan träna på egen hand och träffa sjukgymnasten mer sällan.