2014 > 12

FARA har publicerat vinterns nyhetsbrev med uppdateringar på forskningsfronten. Bl.a. en klinisk prövning i USA med ett nytt preparat från Reata kallat RTA 408. Förhoppningen är att detta preparat ska förbättra mitokonriernas funktion och motverka oxidativ stress. Dessutom status kring interfernon gamma, EPI-743 (där studieresultat förväntas presenteras snart), EPO m.m.
Länk till nyhetsbrevet 

Läs hela inlägget »