2015 > 01

Amerikanska läkemedelsverket FDA, har kommit överens med läkemedelstillverkaren Horizon Pharma om riktlinjerna för en fas III prövning av ACTIMMUNE® (interferon gamma-1b) på Friedreichs ataxi. Studien, som kommer att vara dubbelblind och randomiserad, ska pågå under 26 veckor. Ungefär 110 personer, i åldersspannet  10-25 år och mer varierande symptom, ska rekryteras för prövningen.

Tidigare studier av AKTIMMUNE® på personer med Friedreichs ataxi visade neurologiska förbättringar motsvarande ca två års sjukdomsförlopp. 
 
Förhoppningen är att prövningen ska påbörjas under andra kvartalet av 2015.

Horizon pressrelease

Läs hela inlägget »