2015 > 02

Actimmune® har i tidigare studier visat lovande resultat på neurologiska funktioner hos personer med Friedreichs ataxi. Nu meddelar den irländska läkemedelstillverkaren Horizon Pharma att man planerar att påbörja en fas III prövning under det andra kvartalet 2015. Prövningen kommer att vara dubbelblind, d.v.s man kommer ha en kontrollgrupp som ges placebo, och pågå under 26 veckor på mer än ett medicinsk center och omfatta 90 personer med Friedreichs ataxi, män och icke-gravida kvinnor i åldersintervallet 10 till 25 år.

Man räknar med att det kommer att ta 18 månader att rekrytera samtliga testdeltagare. 

Studien är ett samarbete med FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance), som både kommer vara medfinansiärer och har en patientdatabas med över 2 400 namn.

Länk till Horizons pressrelease

Läs hela inlägget »